Om Tin Jørgensen

Jeg rådgiver virksomheder i cirkulær økonomi og bæredygtig business.

Jeg har 29 års erfaring med mode og livsstil i tekstilbranchen. I 23 år var jeg agent for det finske modebrand Marimekko. En spændende rejse fra røde tal på bundlinjen til en børsnotering. De sidste 5 år har jeg specialiseret mig i at hjælpe små og mellemstore virksomheder med rådgivning og udvikling af cirkulær økonomi og bæredygtig business.

Rethink Consulting er drevet af min ambition om at agere ordentligt og ansvarligt i verden. Derfor er det helt naturligt for mig at anvende anbefalingerne for God Selskabsledelse samt at skabe stærke, bæredygtige forretninger, der inkluderer så mange af FN´s 17 verdensmål som muligt.

Jeg er uddannet Cand. oecon og har en master i filosofi “Etik og værdier i organisationer”. Min rådgivning er ikke kun at styrke virksomheders forretninger med langsigtede, solide strategier men at gøre det, så deres grønne og bæredygtige profil bliver skærpet.

Ansvarlighed og ordentlighed samt en værdiskabende og gennemsigtig virksomhedskultur er fundamentale værdier i min forretningsforståelse. For mig er etik og bæredygtighed to sider af samme sag, for bæredygtighed skal bæres af virksomhedsledelsens etiske ansvarlighed. 

Samfundsansvar og bæredygtighed bør forankres i både virksomhed og ledelse og være integreret i hele forretningen.  Jeg hjælper virksomheder med at udvikle strategier, der både styrker deres forretningsmæssige position og deres grønne og etiske profil. Rethink consulting understøtter den værdiskabende og ansvarlige ledelse og bidrager til virksomheders langsigtede succes.

Curriculum vitae

Strategisk og kommerciel økonom med forretningsmæssig forståelse samt fokus på etik og værdier i erhvervslivet.

Forfatter af bogen – Etisk handlekraft og Human indretning

Et portræt af Bettina Jørgensen
"Jeg har haft fornøjelsen og privilegiet at kende Bettina siden 2008. I de første mange år som kolleger, agenter for MARIMEKKO OY i hvert vores land og siden som gode venner både professionelt og privat. Bettina er en yderst kompetent, ansvarsfuld, medrivende og professionel industrileder med selvstændigt entreprenør-ben i næsen og jeg har lært rigtigt meget af hende i de mange år, vi har arbejdet i samme branche. Bettina har altid fornuften med og besidder et roligt overblik, som jeg ofte misunder hende. Jeg ville til enhver tid være glad for at have Bettina som kollega, ville ikke blinke et sekund før jeg ansatte hende og ville være rævestolt af at arbejde for hende. Bettina er et hjertensgodt menneske, det kan ikke siges meget anderledes. Jeg er oprigtigt glad for at kunne sige, at vores mange arbejdstimer og -diskussioner sammen helt naturligt har ført til et tæt personligt venskab. Det er ikke svært med Bettina, det falder helt naturligt."
Et portræt af Henrik Madsen​
Henrik Madsen
Managing Director
"Bettina er en stor kapacitet indenfor sit felt som er strategisk forretningsudvikling. Bettina kan ofte se det, andre ikke kan se, hvilket tit åbner op for nye veje og muligheder. Alt hvad Bettina gør i sit professionelle virke er funderet på en solid forretningsmæssig tankegang og et ønske om at gøre en forskel for den enkelte virksomhed - stor eller lille, kommerciel eller NGO-baseret."
Et portræt af Lisbeth Edelmann Nyborg ​
Lisbeth Edelmann Nyborg
Virksomhedsmægler
"Bettina har nogle klare styrker i at se nye muligheder og få disse omsat til handling. Har som tídligere medlem af hendes advisory board været tæt inde på livet af Bettina og hendes virksomhed og har på egen hånd oplevet hendes strategiske kompetancer. Der er ingen tvivl om, at Bettina kan tilføre virksomheder struktur ifm deres strategi udvikling således, at det bliver mere en en ide og omsat til konkrete handlinger. Bettina ved hvor man skal kigge og kan derved finde muligheder som andre ikke ser."
Et portræt af Jacob Holm​
Jacob Holm
CEO