Etisk handlekraft og bæredygtig business.

Vi har alle et ansvar for at skabe et bæredygtigt samfund og samfundsøkonomi. Det betyder at virksomhedernes viden og midler skal i spil for at øge indsatsen som aktiv medspiller i den cirkulære økonomi.

Vi er vores handlinger og vores handlinger har konsekvenser og skal kunne forsvares med etiske grunde.

Rethink Consulting byder velkommen til et interaktivt foredrag, der i løbet af en time  stiller skarpt på, Etisk handlekraft og bæredygtig business.

Hvor skal man dog begynde, når man som lille eller mellemstor virksomhed står og gerne vil i gang nu? Hvordan opfører man sig ordentligt som menneske, samtidig med at man laver bæredygtig forretning?

Foredraget henvender sig til virksomhedsledere og medarbejdere, som er optaget af forandringer i et etisk og bæredygtigt perspektiv, hvor etik og ledelse hænger uløseligt sammen.

Etisk handlekraft giver redskaber til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, når vi står overfor et etisk dilemma. Etisk handlekraft bidrager til langsigtede mål og strategier for den cirkulære økonomi.

Etisk dilemma model

Bæredygtighed og FN´s verdensmål.

Etisk handlekraft og ledelse hænger uløseligt sammen. Selvom Danmark ikke står overfor samme type udfordringer som så mange andre lande, bakker vi op om den retning FN har sat for en mere bæredygtig verden.