Etisk handlekraft

Internationale undersøgelser viser, at den generelle tillid til de danske pengeinstitutter er faldende. Vi måles på, hvordan vi gør en positiv forskel – men kan man købe sig til en god samvittighed? Vi er vores handlinger og vores handlinger skal kunne forsvares med etiske grunde.

Rethink Consulting byder velkommen til et interaktivt foredrag, der i løbet af en time sætter den demokratiske model på spidsen, kobler filosofi, etik, moral og kommunikation og stiller skarpt på, hvordan man bedst navigerer, når man står overfor et etisk dilemma – og skal træffe den mest hensigtsmæssige beslutning.

Foredraget introducer jer for filosofien og teorierne bag: Pligter, Idealer & Konsekvenser – som er samlet i modellen ”Etisk handlekraft” – Et styringsredskab til dannelse af etiske beslutningsgrundlag.

Rød cirkel der repræsenterer "Pligt"

PLIGT

Gul cirkel der repræsenterer "Ideal"

IDEAL

Grøn cirkel der repræsenterer "Konsekvens"

KONSEKVENS

Grøn cirkel der repræsenterer "Konsekvens"

Vi tager udgangspunkt i etiske dilemmaer fra jeres verden: ”Formål contra Profit.” ”Værdiskabelse contra Aktionærværdi.” Eller lignende ”Pest eller Kolera” - dilemmaer.

Vi kommer vidt omkring:
Etik, Moral, Filosofi, Ansvar, Finanstilsyn, Lovkrav, Paragraffer, Regler, Det Forbudte, Den Gyldne Middelvej, Frihed, Konsekvens, Demokratiske Beslutningsprocesser, Ytringsfrihed, Ord, Handling, Udfordringer, Dilemmaer, Strategisk Kommunikation, Skadesprincippet, Valg, Beslutninger, Tillid og Trafiklys.