Etisk handlekraft

Rethink Consulting hjælper med at udvikle strategier, der understøtter virksomhedens position på markedet.

Ansvarlighed samt en værdiskabende og gennemsigtig virksomhedskultur er essentielle værdier i Rethink Consultings forretningsforståelse. Jeg arbejder for at gøre bæredygtighed til et centralt omdrejningspunkt  i virksomheders langsigtede strategi.

Rethink Consulting styrker virksomheder, så de samtidig bidrager til en bedre verden. Jeg har fokus på en mere bæredygtig udvikling med anstændige jobs, ansvarlig vækst, forbrug og produktion, mindre ulighed og målrettet indsats for klimaet for blot for at nævne nogle af FN’s 17 verdensmål, der kan tænkes ind i strategien og forretningsudviklingen.

Rethink Consulting tror på, at etisk ledelse skal indgå i virksomheders økonomiske overvejelser, så fremtiden bliver præget af økonomisk stabilitet og finanskriser kan undgåes. Enhver virksomhed og organisations strategi og forretning bør hvile på et solidt etisk fundament. Det kendetegner den gode ledelse, at etiske overvejelser indgår i dens valg og handlinger.