Om Rethink Consulting

Rethink Consulting er drevet af min ambition om at agere ordentligt og ansvarligt i verden. Derfor er det helt naturligt for mig at anvende anbefalingerne for God Selskabsledelse samt at skabe stærke, bæredygtige forretninger, der inkluderer så mange af FN’s 17 verdensmål som muligt.

Et portræt af Bettina Jørgensen

Om Tin Jørgensen

Strategisk og kommerciel økonom med forretningsmæssig forståelse samt fokus på etik og værdier i erhvervslivet.

Jeg har mere end 30 års erfaring med mode og livsstil i tekstilbranchen. I 23 år var jeg agent for det finske modebrand Marimekko. En spændende rejse fra røde tal på bundlinjen til en børsnotering. De sidste 6 år har jeg specialiseret mig i at hjælpe små og mellemstore virksomheder med rådgivning og udvikling af cirkulær økonomi og bæredygtig business.

Jeg er uddannet Cand. oecon og har en master i filosofi “Etik og værdier i organisationer”. Min rådgivning er ikke kun at styrke virksomheders forretninger med langsigtede, solide strategier men at gøre det, så deres grønne og bæredygtige profil bliver skærpet.

Etisk handlekraft og Human indretning

Etisk handlekraft og Human indretning er en metode, der kan bruges til at navigere efter i en udfordret verden, som kræver ændret adfærd og handlinger.

Bogen henvender sig til virksomhedsledere og medarbejdere, som er optaget af forandringer i et etisk og bæredygtigt perspektiv.

Ordentligt og ansvarligt i verden

Ansvarlighed og ordentlighed samt en værdiskabende og gennemsigtig virksomhedskultur er fundamentale værdier i min forretningsforståelse. For mig er etik og bæredygtighed to sider af samme sag, for bæredygtighed skal bæres af virksomhedsledelsens etiske ansvarlighed. 

Samfundsansvar og bæredygtighed bør forankres i både virksomhed og ledelse og være integreret i hele forretningen.  Jeg hjælper virksomheder med at udvikle strategier, der både styrker deres forretningsmæssige position og deres grønne og etiske profil. Rethink consulting understøtter den værdiskabende og ansvarlige ledelse og bidrager til virksomheders langsigtede succes.

Få mere at vide

Ønsker I at være mere bæredygtige i jeres forretningsmodel, så ring eller send mig en mail og lad os tage en uforpligtende snak.

Jeg er godkendt som konsulent på SMV:Grøn hvor I kan få tilskud til min rådgivning.

Et portræt af Bettina Jørgensen