Om Tin Jørgensen

"Jeg vil bidrage til en bedre verden."

Jeg tror på, at jeg kan styrke virksomheders udvikling og forretning på en måde, der samtidig fremmer deres bæredygtighed og skærper deres etiske profil. Det er min drivkraft i Rethink Consulting.

Jeg vil bidrage til, at verden bliver et bedre sted, så min rådgivning understøtter både virksomheders økonomiske udvikling samt deres bæredygtighed og etiske profil – både når jeg hjælper virksomheder som konsulent og arbejder som bestyrelsesmedlem.

Min mission er at skabe økonomisk stærke og bæredygtige forretninger, der sigter efter så mange af FN’ s 17 verdensmål som muligt.
Ansvarlighed og ordentlighed samt en værdiskabende og gennemsigtig virksomhedskultur er fundamentale værdier i min forretningsforståelse. For mig er etik og bæredygtighed to sider af samme sag, for bæredygtighed skal bæres af virksomhedsledelsens etiske ansvarlighed. Virksomheders moral er en afgørende dimension for mig, og i kraft af mine uddannelser, der både garanterer omfattende, økonomisk viden og dyb, filosofisk indsigt med fokus på etik og værdier i organisationer, har jeg fagligheden til at understøtte en etisk forretningsudvikling, der både sikre økonomisk, etisk og grøn vækst.

Samfundsansvar og bæredygtighed bør forankres i både virksomhed og ledelse og være integreret i hele forretningen.  Jeg hjælper virksomheder med at udvikle strategier, der både styrker deres forretningsmæssige position og deres grønne og etiske profil. Rethink consulting understøtter den værdiskabende og ansvarlige ledelse og bidrager til virksomheders langsigtede succes.

Curriculum vitae

Strategisk og kommerciel økonom med forretningsmæssig forståelse samt fokus på etik og moral i erhvervslivet.

Tin_0001
"Jeg har haft fornøjelsen og privilegiet at kende Bettina siden 2008. I de første mange år som kolleger, agenter for MARIMEKKO OY i hvert vores land og siden som gode venner både professionelt og privat. Bettina er en yderst kompetent, ansvarsfuld, medrivende og professionel industrileder med selvstændigt entreprenør-ben i næsen og jeg har lært rigtigt meget af hende i de mange år, vi har arbejdet i samme branche. Bettina har altid fornuften med og besidder et roligt overblik, som jeg ofte misunder hende. Jeg ville til enhver tid være glad for at have Bettina som kollega, ville ikke blinke et sekund før jeg ansatte hende og ville være rævestolt af at arbejde for hende. Bettina er et hjertensgodt menneske, det kan ikke siges meget anderledes. Jeg er oprigtigt glad for at kunne sige, at vores mange arbejdstimer og -diskussioner sammen helt naturligt har ført til et tæt personligt venskab. Det er ikke svært med Bettina, det falder helt naturligt."
Et portræt af Henrik Madsen​
Henrik Madsen
Managing Director
"Bettina er en stor kapacitet indenfor sit felt som er strategisk forretningsudvikling. Bettina kan ofte se det, andre ikke kan se, hvilket tit åbner op for nye veje og muligheder. Alt hvad Bettina gør i sit professionelle virke er funderet på en solid forretningsmæssig tankegang og et ønske om at gøre en forskel for den enkelte virksomhed - stor eller lille, kommerciel eller NGO-baseret."
Et portræt af Lisbeth Edelmann Nyborg ​
Lisbeth Edelmann Nyborg
Virksomhedsmægler
"Bettina har nogle klare styrker i at se nye muligheder og få disse omsat til handling. Har som tídligere medlem af hendes advisory board været tæt inde på livet af Bettina og hendes virksomhed og har på egen hånd oplevet hendes strategiske kompetancer. Der er ingen tvivl om, at Bettina kan tilføre virksomheder struktur ifm deres strategi udvikling således, at det bliver mere en en ide og omsat til konkrete handlinger. Bettina ved hvor man skal kigge og kan derved finde muligheder som andre ikke ser."
Et portræt af Jacob Holm​
Jacob Holm
CEO