Er din virksomhed klar til grøn omstilling?

Vi har alle et ansvar for at skabe et bæredygtigt samfund.

Klodens klima er presset. Og de fleste er med på, at det kræver ændringer i vores liv, hvis den udvikling skal vendes. Cirkulære forretningsmodeller er en vigtig del af løsningen. 

Grøn omstilling er et “hot” emne. Men for mange virksomheder kan der være lang vej fra den gode idé til markedsklare produkter. Grøn omstilling og verdensmål, nye krav og forventninger. Alt sammen har betydning for konkurrence evnen i produktions- og fremstillingsvirksomheder.

Samfundsansvarlige selskaber der ønsker at klare sig godt i fremtiden, arbejder ansvarligt, innovativt og bæredygtigt med cirkulære forretningsmodeller. Det betyder at virksomhedernes viden og midler skal i spil for at øge indsatsen som aktiv medspiller i den cirkulære økonomi. Hvordan styrker man koblingen mellem FN´s Verdensmål og virksomhedens forretningsudvikling?

Vi er vores handlinger og vores handlinger har konsekvenser – for samfundet, andre mennesker og for verden. Bæredygtighed er for mig holdninger der skinner igennem vores valg og som vi gerne deler med andre.

Rethink Consulting byder velkommen til et interaktivt foredrag, der i løbet af en time  stiller skarpt på, Etisk handlekraft og bæredygtig business.

Der vil være fokus på de traditonelle bæredygtighedsprincipper som FN´s verdensmål, cirkulær økonomi samt ESG, hvor vi forholder os til, hvordan man kan integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i beslutningsprocessen. 

“Hvor skal man dog begynde”, når man som virksomhed står og gerne vil i gang nu? Hvordan opfører man sig ordentligt som virksomhed, samtidig med at man laver bæredygtige forretninger, der tilgodeser bundlinjen? Hvilke strategiske muligheder og risici er der forretningsmæssigt i arbejdet med bæredygtighed og ESG? Hvad betyder Etisk handlekraft?

Der er penge i den gode moral. Etik og moral hænger tæt sammen med profit. For det får virksomhederne til at gøre verden til et bedre sted i et meget hastigere tempo, end hvis det modsatte var tilfældet.

Foredraget henvender sig til virksomhedsledere og medarbejdere, som er optaget af forandringer i et etisk og bæredygtigt perspektiv, hvor etik og ledelse hænger uløseligt sammen.

Etisk handlekraft giver redskaber til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, når vi står overfor et etisk dilemma, hvor vi skal vælge mellem “pest eller kolera”. 

Etisk handlekraft bidrager til langsigtede mål og strategier for den cirkulære økonomi. 

Etisk dilemma model

Bæredygtighed og FN´s verdensmål.

Etisk handlekraft og ledelse hænger uløseligt sammen. Selvom Danmark ikke står overfor samme type udfordringer som så mange andre lande, bakker vi op om den retning FN har sat for en mere bæredygtig verden.