Cirkulær økonomi og etisk handlekraft.

Rethink Consulting hjælper med at udvikle strategier for cirkulær økonomi, der understøtter virksomhedens position på markedet.

Men en strategi har ringe effekt, hvis den ikke følges op af handling. Vi er vores handlinger, og vores handlinger har konsekvenser. Bæredygtighed er for mig holdninger der skinner igennem vores valg. Derfor udviser vi omtanke i forhold til konsekvenserne af vores handlinger i produktion og forbrug. Vi bliver hele tiden klogere på miljø, klima og bæredygtighed. En cirkulær økonomi, der maksimerer ressourcerne og eliminerer affald, er en del af løsningen og rummer et gigantisk vækstpotentiale.

Jeg arbejder for at gøre bæredygtighed til et centralt omdrejningspunkt  i virksomheders langsigtede strategi, så de samtidig bidrager til en bedre verden. Fokus er på en mere bæredygtig udvikling med anstændige jobs, ansvarlig vækst, forbrug og produktion, mindre ulighed og målrettet indsats for klimaet for blot for at nævne nogle af FN’s 17 verdensmål, der kan tænkes ind i strategien for den cirkulære forretning.

Rethink Consulting tror på, at etisk handlekraft skal indgå i virksomheders økonomiske overvejelser, så fremtiden bliver præget af økonomisk stabilitet og finanskriser kan undgåes. Det kendetegner den gode ledelse, at etiske overvejelser indgår i dens valg og handlinger.