Advisory board og bestyrelsesarbejde.

Bæredygtige løsninger og forretningsmodeller ved brug af FN's 17 verdensmål.

I mit arbejde som professionelt arbejdende bestyrelsesmedlem og medlem af advisory boards bidrager jeg med en solid ballast:  29 års erfaring som succesfuld selvstændig og uddannelser, der både har givet mig omfattende, økonomisk viden og dyb, filosofisk indsigt med fokus på etik og værdier i organisationer. Derudover har jeg taget Finanstilsynets bestyrelsesuddannelse og er erklæret “Fit and proper”. Jeg sidder på 6 år i Middelfart Sparekasses bestyrelse, hvor jeg er formand for Nominerings – og vederlagsudvalget, samt bestyrelsesformand for tæppe virksomheden Fraster ApS.

Jeg ønsker at skabe nye forretningsmodeller og nye muligheder for udvikling ved brug af FN’s 17 verdensmål. Samfundsansvar og bæredygtighed bør efter min overbevisning være forankret i virksomheden og dermed integreret i hele forretningen.

 Udenrigsministeret har offentliggjort en ny rapport “The Sustainable Development Goals – A world of opportunities for Danish Business”. Rapporten anslår, kort fortalt, at verdensmålene frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kroner for danske virksomheder, der har bæredygtige løsninger integreret i deres virksomhedsplan. Et af hovedbudskaberne er, at de, der kommer først med bæredygtige løsninger og innovative forretningsmodeller, vil have en særlig fordel. Det handler ikke kun om at være bedst i verden, men også om at være bedst for verden. Det er min filosofi, og den – samt min filosofiske viden – bruger jeg løbende i mit bestyrelsesarbejde.

Nysgerrighed er en kæmpe drivkraft. Derfor denne opfordring til alle landets virksomheder med sammenhængende ambitioner om både styrket forretning, øget bæredygtighed og højt prioriteret forretningsetik: Lad os være passioneret nysgerrige sammen og i fællesskab finde nye perspektiver, nye holdninger, nye idéer og nye måder at handle på.

Læs mere om FN’s 17 verdens mål på www.verdensmaalene.dk/
fakta/verdensmaalene